Please enable JS
Интериорен дизайн, 3D Проектиране и Реализация

Имате проект? Не сте сигурни от къде да започнете?

Ние имаме решение!
3D визуализирането е от най-добрият начини за представяне на архитектурен или концептуален проект.
Ние можем да работим с готови 3D модели или да направим такива от предоставени скици и/или чертежи.
Нашият екип може да ги превърне във висококачествени фотореалистични изображения, с точно позиционирано осветление и готови за презентиране.

Идеен
проект.
Всичко започва от идеята.
Чрез този метод, Вие ще можете не само да си представите Вашият проект, но и да го погледнете и усетите отгоре.
Идейният проект е първата стъпка, която трябва да предприемете при създаването на един нов и интериорен проект.

Какво представялва идейният проект и необходим ли ми е?

Идейният проект е началото и подготовката на всеки жилищен или обществен интериор.
Изясняват се всички подробности относно Вашите виждания и изисквания относно функционалното разпределение, естетическото оформление и вътрешения облик на пространствата.
Въз основа на Вашите препочитания нашият екипът ще пресъздаде начина на живот, който желаете.
Идейният проект е задължителен елемент от процеса по изграждане на Интериорен дизайн и 3Д визуализации.

Техническо задание.

Преди да започне проектирането, е неоходимо създаването на техническо задание, което ще бъде отправна точка за развитието на Вашия жилищен или с обществено предназначение проект. Ние се ангажираме със свое проучване под формата на списък с желания. Диалогът с Вас е от първостепенно значение за събиране на необходимата информация, отностно визията, предпочитанията, вкусовете, стилове и начина на живот, към който се стремите. След предварителните проучвания, пристъпваме към заснемане на обекта с точност до половин сантиметър, за минимизиране преразхода на материали.

Планово решение.

Разработване на планово решение, функционално зониране на пространствата въз основа на нейните размери, строителни норми и Вашите предпочитания. На този етап подробният устройствен план на отделните помещения се създава за Ваше удобство, като бъде съгласуван и одобрен от Вас.

Работен
проект.
Продължение на идейният проект.
В него са заложени всички онези детайли, необходими за всяко едно помещение.
Работният проект е втората стъпка, която трябва да предприемете при създаването на един нов и интериорен проект.

Какво представялва работният проект и необходим ли ми е?

Разработва се на базата на идейния архитектурен проект или проекта за интериорен дизайн.
Той е окончателната фаза в проектирането.
В него са предвидени части: архитектурна, конструктивна и технологична, електро и ВиК инсталации, отопление и вентилация, газификация, телефонизация, и др., както и вертикална планировка и външни връзки.
Съставя се и проект за организация и изпълнение на строителството.
Всяка част съдържа обяснителна записка, графична част и количествена сметка за интериорен дизайн.

Планово
разпределение.
Основна част от всеки проект за интериорен дизайн.
Определят се основните функционални зони, както и функционалното разпределение на всяка една от зоните.

Какво представялва плановото разпределение?

Схематично се нанасят отделните групи мебели.
Тази част от проекта за интериорен дизайн дава ясен отговор относно представата ви за някои мебели и тяхното взаимодействие в пространството.
На този етап се правят и вътрешно архитектурни и конструктивни промени на помещението, ако това е необходимо.
Някои помещения позволяват повече варианти на функционално разпределение.
Клиентът избира варианта, по който ще продължи да се работи, с помощта на консултациите на своя дизайнер, за да се превърне напълно проекта за интериорен дизайн в реалност.

Имате въпроси?
Свържете се с нас.
Други предложения, които ще харесате.
Каса Интериори Груп се занимава с цялостни интериорни решения.
Изговяйки 3Д проекти, ние напълно пресъздаваме и изпреварваме реалността. Можем да Ви покажем как ще изглежда Вашият нов проект преди да е готов.
Извършвайки професионални ремонтни дейности, ние се подготвяме за цялостното изпълнение на интериора.
Произвеждайки и изпълнявайки целият проект чрез производство на мебели по поръчка, ние завършваме цикъла и поставяме ключа в ръцете на клиента.